Neuvěřitelná vodní hračka vybavená naší technologií. MGM COMPRO a jeho široký sortiment produktů pomohl tomuto pozoruhodnému vynálezu s uvedením na trh.

Partneři

Airbus
Nasa
Galactic
Siemens
Bell