Elektrické pohonné systémy MGM COMPRO hrály v SmartFlyer Challenge 2018 velmi důležitou roli. Celkově 5 letadel využívajících naše komplexní jednotky pomohlo propagovat elektrické létání pro veřejnost.

Partneři

Airbus
Nasa
Galactic
Siemens
Bell
Kontakt