SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SHRNUTÍ

Tímto dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností MGM COMPRO International s.r.o. pro účely obchodní komunikace (zasílání marketingových nabídek) a dalších marketingových aktivit vůči vaší osobě, včetně průzkumů spokojenosti s nákupem. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas a poté už nedojde k žádné další obchodní komunikaci. Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete níže.

1. IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

1.1. Zpracovatelem vašich osobních údajů je společnost MGM COMPRO International s.r.o. se sídlem Ružín, 307, Zlín 763 02, IČ 052 419 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83582 (dále jen „zpracovatel“).

1.2. Kontaktní údaje Zpracovatele jsou následující: dodací adresa: Růžová, 307, Zlín 763 02, Česká republika; e-mailová adresa: info@mgm-compro.com; telefonní číslo: +420 577 001 350.

1.3. Zpracovatel neurčil manažera pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 20166/679 o ochraně fyzických osob. s ohledem na zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“).

3. DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je obchodní komunikace a další marketingové aktivity Zpracovatele vůči vám, včetně měření spokojenosti s nákupem u Zpracovatele a poskytování technické podpory s ohledem na používání zakoupených produktů.

3.2. Zpracovatel nepoužívá automatizované individuální rozhodování ve smyslu článku 22 evropského nařízení.

4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Období, po které bude správce osobních údajů uložen, je 10 let, nejdéle však poté, co jste pro tyto účely stáhli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádným příjemcům třetích stran.

5.2. Zpracovatel nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU DAT

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požádat Zpracovatele, aby poskytl přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, případně právo na omezení jejich zpracování, právo na vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů poskytnutých Zpracovatelem, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu před jeho zrušením. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat následujícím způsobem: písemně na adresu sídla společnosti, telefonicky nebo e-mailem.

6.3. Máte-li podezření, že zpracování vašich osobních údajů porušilo nebo porušuje nařízení, máte právo podat stížnost orgánu dozoru.

6.4. Nejste povinni poskytovat své osobní údaje. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním závazkem ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

6.5. Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se profilování týká takového přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Kontakt

Prosím zadejte svůj e-mail a telefonní číslo, ozveme se vám co nejdříve to půjde.

Partneři

Airbus
Nasa
Galactic
Siemens
Bell
Kontakt