Projekty VaV

Výpis výzkumně-vývojových projektů, na kterých se aktuálně podílíme.

Název projektu:
Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti MGM COMPRO s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018313

Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie

Název projektu:
Vývoj efektivní platformy pro monitorování životního prostředí a záchranných misí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_174/0014154

Popis: Cílem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje CERES je vyvinout optimalizovanou pohonnou soustavu u známé existující a odzkoušené platformy UAV CANTAS se záměrem dosažení maximálně efektivního a spolehlivého způsobu plnění misí monitoringu životního prostředí a záchranných misí. Souběžně je řešena problematika spolehlivosti pohonných jednotek při kritických režimech vertikálních vzletů a přistání a systému manipulace s nákladem pro efektivní realizaci záchranných misí.

Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie

Název projektu:
Vývoj Hybridní pohonné jednotky pro letecký průmysl

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015659

Popis: Cílem projektu je vývoj vysoce výkonného Hybridního pohonu pro široké uplatnění v leteckém průmyslu.

Evropská unie
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie

Název projektu:
Filtrační-ventilační jednotka pro obleky systému biologické ochrany

Číslo projektu: IDENT0116

Popis: Cílem projektu je navrhnout, sestrojit a uvést do sériové výroby speciálně navrženou filtračně-ventilační jednotku pro masky a obleky biologické ochrany.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název projektu:
Vývoj vysoce výkonné pohonné jednotky elektrických dmychadel pro letecký průmysl

Číslo projektu: FV40263

Popis: Cílem projektu je vývoj vysoce výkonného elektrického pohonu pro dmychadlový pohon pro široké uplatnění v leteckém průmyslu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Partneři

Airbus
Nasa
Galactic
Siemens
Magna
Nahoru
KONTAKTUJTE NÁS