Projekty VaV

Projekty VaV

Výpis výzkumně-vývojových projektů, na kterých se aktuálně podílíme.

Název projektu:
VÝVOJ VYSOKOVÝKONNÉ ELEKTRICKÉ POHONNÉ JEDNOTKY PRO LETADLA VŠEOBECNÉHO LETECTVÍ DLE CS-23.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023843

Cílem projektu je vývoj vysokovýkonné komplexní elektrické pohonné jednotky pro letouny všeobecného letectví dle specifikace EASA CS-23.

Název projektu:
Vývoj efektivní platformy pro monitorování životního prostředí a záchranných misí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_174/0014154

Cílem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje CERES je vyvinout optimalizovanou pohonnou soustavu u známé existující a odzkoušené platformy UAV CANTAS se záměrem dosažení maximálně efektivního a spolehlivého způsobu plnění misí monitoringu životního prostředí a záchranných misí. Souběžně je řešena problematika spolehlivosti pohonných jednotek při kritických režimech vertikálních vzletů a přistání a systému manipulace s nákladem pro efektivní realizaci záchranných misí.

Název projektu:
Vývoj Hybridní pohonné jednotky pro letecký průmysl

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015659

Cílem projektu je vývoj vysoce výkonného Hybridního pohonu pro široké uplatnění v leteckém průmyslu.

Název projektu:
Filtrační-ventilační jednotka pro obleky systému biologické ochrany

Číslo projektu: IDENT0116

Cílem projektu je navrhnout, sestrojit a uvést do sériové výroby speciálně navrženou filtračně-ventilační jednotku pro masky a obleky biologické ochrany.

Název projektu:
Vývoj vysoce výkonné pohonné jednotky elektrických dmychadel pro letecký průmysl

Číslo projektu: FV40263

Cílem projektu je vývoj vysoce výkonného elektrického pohonu pro dmychadlový pohon pro široké uplatnění v leteckém průmyslu.

Název projektu:
Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti MGM COMPRO s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0018313

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvY: Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva – a) Elektromobilita

Jméno žadatele – MGM COMPRO s.r.o.

Termín realizace – 28.6.2019 – 26.10.2020

Způsobilé výdaje – 868 719,41 Kč

Dotace – 651 539,55 Kč

Popis projektu – Předložený projekt počítá s pořízením 2 elektromobilů. Jeden z elektromobilů bude typu EREV, jelikož bude vybaven prodlužovačem dojezdu, druhý z elektromobilů bude typu BEV a bude se tak jednat o čistě bateriové vozidlo. Oba vozy budou kategorie M1 a oba budou mít kapacitu baterie vyšší než 15 kWh. V rámci projektu budou vyřazená 2 vozidla s konvenčním pohonem. Součástí projektu nebude pořízená nabíjecí stanice. Žadatel již nabíjecí stanicí typu wallbox disponuje.

Závěry a výsledky – V rámci projektu došlo v roce 2019 na základě realizace výběrového řízení k výběru dodavatele elektromobilu pro podnikatelské účely žadatele MGM COMPRO s.r.o. V roce 2020 žadatel pořídil druhý elektromobil. Oba elektromobily byly zaveden do majetku společnosti žadatele. Zároveň byla naplněna pravidla povinné publicity prostřednictvím plakátu A3 a polepek na vozidlech. Projekt byl ukončen 26.10.2020, kdy došlo k zařazení druhého elektromobilu do majetku společnosti.

Kontakt

Prosím zadejte svůj e-mail a telefonní číslo, ozveme se vám co nejdříve to půjde.

Partneři

Airbus
Nasa
Galactic
Siemens
Bell
Kontakt